เซนบอกอะไรเรา

     เซนบอกอะไรเรา

เซนนั้นมีหลักธรรมคำสอนที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากลับชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดี ดังนั้นมาดูกันว่าเซนบอกอะไรกับเราบ้าง

เซนมุ่งให้เรามองเข้าไปที่ตนเองก่อน

      การที่เซนแนะให้เรามุ่งไปที่ตนเองก่อน ก็คือการที่ให้เรามุ่งไปที่ธรรมชาติของตน หรือตัวตนของตนเอง แล้วเราจะเห็นว่าเราทุกคนต่างมีพุทธะอยู่ในตัวอยู่แล้ว ซึ่งพุทธะนี้ก็คือ ความรู้แจ้ง คือปัญญา จากนั้นให้เราวิ่งวุ่นไปเรียนที่สำนักใดเพื่อการบรรลุ แต่ให้พิจารณาที่ตนเองเสียไปก่อน และเมื่อเราสามารถเกิดพุทธะได้แล้ว ก็จะทำให้ลดอุปาทาน หรือความยึดมั่นถือมั่น ตลอดจนอวิชชา ตัณหาต่างๆได้

      เซนจะทำลายกรอบเดิมๆ

ที่บอกว่าเซนจะทำลายกรอบเดิมๆ นั้นก็คือว่า เซนแนะนำให้ทำลายความคุ้นชินเดิมๆ หรือกรอบเดิมๆ ที่ทำมา ซึ่งกรอบนั้นล้วนทำให้เราเคยชินกับกายึดติด และเรื่องเศร้าหมองทั้งปวง จากนั้นก็ให้เราสร้างเค้าโครงจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ การจะบอกว่าเซนเป็นเรื่องแปลกใหม่จึงไม่อาจบอกได้ แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินอย่างเซนก็จะช่วยให้เราหลุดพ้น เห็นทางสว่างโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนมันไปเสียทุกอย่างในชีวิตคุณ

เซนไม่มีพระเจ้า

       เนื่องจากเซนคือธรรมชาติรอบตัว ไม่มีผู้สร้างเซน เซนคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นเซนจึงไม่นับถือพระเจ้า ไม่เห็นพระเจ้า ซึ่งเซนนี้ก็มิได้หมายความว่าเซนลบหลู่ศาสนาที่นับถือพระเจ้าแต่อย่างใด เพียงแต่ของเซนไม่มี จึ่งไม่จำเป็นต้องกล่าวว่ามี และเมื่อไม่มี เซนก็ดำเนินไปด้วยตัวของมันเองโดยแท้ ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากพระหัตถ์ของพระเจ้า ผู้ที่สนใจจึงมุ่งไปที่ปรัชญา หรือข้อธรรมแห่งเซนโดยตรง ทำให้การมุ่งสู่ทางธรรมชาติของเซนเป็นไปอย่างตรงจุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *